• Lederskab...

    det er tvivlsomt om hunden betragter sin ejer som flokleder… vi må dog tilstræbe at opfylde en sådan rolle i respekt og beundring.

    Hunde lederskab - Pack leader kursus med Dog Whisperer
Din hund… mangler en “leder”

Lederskab (Rollemodel)

Hos flokdyr som etablerer sig i en rangorden er der ofte en nummer 1, kaldet floklederen eller alfa – dyret. Hos ulve er alfa-dyret som regel den ældste han. De andre er hans afkom, bortset fra alfahunnen.  Hos større flokke behøver lederskabet ikke tilfalde det ældste medlem. Lederen er dog som regel et besindigt dyr, som sjældent engagerer sig i slagsmål, men løser rangordensproblemer med overlegen adfærd.

Alfa-ulven opnår sin position i kraft af erfaring og evner til at løse flokkens overlevelsesproblemer.  Gamle antagelser tilegnede alfa-ulven dens rang i kraft af dens styrke og enevælde i flokken.

Nyere undersøgelser syntes dog at påpege, at lederen er betydelig mere passiv end antaget. Han behøver ikke at have ret hver gang og mange af flokkens funktioner bestemmes af andre individer.

Det antoges ligeledes, at floklederen altid viste overlegen mimik og kropssprog, så som høj haleføring, hvilket viser sig ikke at være rigtigt. Alfa – ulvens rolle er at samle flokken, lede den på jagt, afpatruljere territoriet og afmærke det, samt diverse patanale opgaver.

Leder, din hund er flokdyr - hund lederskab

Respekt og beundring…

Leder alfahunnen eller ej? Nogle forskere har forslået, at den egentlige flokleder skulle være alfahunnen. Det er jo hende, der stort set bestemmer flokkens årlige rytme, især fra parringssæsonen til hvalpene er 3-4 måneder gamle.

Hos vores hunde sker lederskabet efter samme principper omend ofte under kunstige omstændigheder. Hunde, ligesom dyr i fangeskab, har egentlig ikke brug for en leder. Flokkens overlevelse afhænger af os, der passer og plejer dem.

Derfor sker det oftere, at lederen i vores hundeflokke bliver den stærkeste og ikke den klogeste hund… desværre.

Det er tvivlsomt om hunden betragter sin ejer som flokleder.  Vi må dog tilstræbe at opfylde en sådan rolle, at vores lederskab (rollemodel) ikke grundes i hundens frygt for os, men snarere i respekt og beundring.

Vi kan skabe mange situationer, hvor vi får mulighed for at vise hunden hvor dygtige vi er til at løse problemer.

Se en enkel måde at holde hunden fra at kede sig - Video arkiv

The Academy – Leder Træning

 

Hundetræning - Weekend træning i Faxe

8 dage

Hundetræning kursus - Human Mind Bonding, du og din hund

Ekslusive Videoer medlemskab - Lydig hund og Hundetræning