• Stress og Angst...

    stress er en fysiologist reaktion…

    på ydre påvirkninger, som har det formål at forberede dyret på at klare den opstående situation.

    Hundens stress og angst
Hundens stress og angst

Hundens Stress

Hundens stress er en fysiologisk reaktion på ydre påvirkninger, som har det formål at forberede dyret på at klare den opstående situation.  Når for eksempel hunden registrerer fare, stresses den så den kan klare kamp eller flugt.

Synet at bytte stresser hunden til bedre at kunne løbe byttet op og nedlægge det.  Byttet stresses ved synet af hunden for bedre at kunne klare flugten.

Kroppen sættes i alarmberedskab, når dyr stresses. Stress er en sund reaktion med overlevelsesværdi.

Hundens stress – hvordan?

Den kan kun blive patologisk, når dyret for ofte eller for længe udsættes for stresspåvirkninger. Det kan bevirke overdreven angst, aggressivitet, eller hjælpeløshed. Indlæring medfører stress, da den er en konfrontation med nye ydre faktorer.

Vi bestræber os derfor i indlæringen på, at holde hundens stressniveau så lavt som muligt, så indlæringen ikke vanskeliggøres.

Hundens stress, nej tak!

Angst

Angst er den motivationsfaktor, som udløser, flugt eller forsvar.

Angst er en stresstilstand, hvor individets opfattelse er en given situation giver anledning til en række fysiologiske og anatomiske processer med det formål at klare situationen bedst muligt.

Betragtet som motivation er angst, i lighed med aggressivitet, en af de store mekanismer, som involverer hele hundens fysiske og psykiske ressourcer.

Angst kan være anledningen til patologisk adfærd, når hunden for ofte eller for længe udsættes for angstfremkaldende påvirkninger.

Angst kan være anledningen til patologisk adfærd, når hunden for ofte eller for længe udsættes for angstfremkaldende påvirkninger.

Angst er ALTID forbundet med underlegenhed

Afløses underlegenheden af vished, (indlæring), selvsikkerhed, afløses underlegenhed af overlegenhed, og angsten forsvinder.

Angst udløses af ydre stimuli, som kan genkendes uden forudgående erfaring.

Hunden har et medfødt kendskab til disse stimuli eller er genetisk programmeret til at genkende dem.

For eksempel flygter ulvehvalpe til deres hule, når de hører specielle akustiske signaler fra voksne medlemmer af deres flok.

Angst kan også udløses af indlærte signaler

Hvis en hund flere gange har oplevet ubehageligheder på et bestemt sted, kan stedet udløse angstreaktioner.

Ubehagelige oplevelser med bestemte personer kan også være nok til at  fremkalde angst blot ved synet af dem

Hundeejere må være forsigtige for eksempel med deres egne reaktioner og måden at behandle en hvalp på før, under, og efter en dyrlægekonsultation, hundens sovested o.l. må heller ikke forbindes med ubehageligheder.

kombinationen af angst, aggressivitet, overlegenhed, og underlegenhed er de stærkeste faktorer, som medvirker til hundens adfærd og således til hundesproget.

Hundens udtryk for konflikterne mellem disse motivationsfaktorer er meget detaljeret.

Gennem disse adfærdsmønstre kan hundene meddele hinanden meget nøjagtigt, hvordan de har det og hvad de har til hensigt at gøre.

På denne måde undgår hunde, som lever i flok, alvorlige konfrontationer, som kunne resultere i livstruende lemlæstelser.

Også mennesker kan undgå unødvendige konfrontationer med hunden, såfremt vi kender til hundens udtryksmåde.

I konfliktsituationer mellem artsfæller og mennesker medfører angst normalt pacificeringsadfærd, hvor den bange hund forsøger at meddele den truende, gennem aktiv underkastelse, at den accepterer den andens krav.

Forøges angsten og underlegenheden i den givne situation, vil den bange og underlegne hund reagere ved passiv underkastelse, og såfremt dette ikke har den tilsigtede effekt, altså pacificering af den anden hund, og afslutning af situationen, flygter den.

Er flugt umulig, vil aktivt forsvar finde sted gennem adfærd, som tydelig viser konflikten mellem underlegenhed og aggressivitet.

Angsten afløses af aggressivitet, når passiv/aktiv underkastelse og flugt er virkningsløse, medens underlegenhed stadig kan aflæses i hundens adfærd.

Angst varierer i grad og kan tydeligt aflæses i hundens mimik og kropssprog.

Hundetræning på hjemmefra - Video arkiv

Hundens Stress & Angst – Vores anbefaling…

 

Hundetræning kursus - Lydig hund på 48 timer med Dog Whisperer

Hundetræning kursus - Human Mind Bonding, du og din hund

VIP Hundetræning Videoer - Abonnement