• Signaler...

    er tegn, som får andre til at ændre adfærd.

    Da signaler er tegn, som får andre til at ændre adfærd, må hundeejere være opmærksomme på deres signaler til hunden.

    Signaler fra menneske til hund
Signaler… fra mennekse til hund

Signaler er tegn, som får andre til at ændre adfærd

Signaler fra menneske til hund – hundens kropssprog

Da signaler er tegn, som får andre til at ændre adfærd, må hundeejere være opmærksomme på deres signaler til hunden.  Ofte reagerer hunden på uønsket signaler fra ejeren, som ikke er klar over signaleringen.  Også i indlæringen må man være varsom med de anvendte signaler.

Biting, som vi overser, kan medføre uønsket adfærd, f.eks. hvis hundeejeren lærer hunden at lægge sig ned ved ordet “dæk” og udstrakt arm.

Mange hunde reagerer kun på armen, da ordet i indlæringen blev udtalt utydeligt eller pakket ind i anden tale, f.eks. “kan du så dække dig nu” Andre reagerer kun, når ejeren knipser med fingrene, da ejeren gjorde dette under indlæringen uden at være klar over det.

Nogle hunde er ikke ulydige, tværtimod er de meget lydige. Det er blot os der har lært dem andet end det, vi troede vi lærte dem.

Lav en liste over de signaler der anvendes til hunden med en redegørelse for hvad hunden nøjagtigt skal gøre. Hunde er bedre udrustet til at forstå mimik og kropssprog end ord. Alle signaler bør være tydelige og klare.

Hunde er tilbøjelige til at forstå signalerne “ud” og “ind”, inklusive deres mimik og kropssprog hos ejeren, på følgende måde: “ud” får hunden til at fjerne sig fra eget territoriums midtpunkt og “ind” nærme sig dette.

Eget territorium kan være bilen, cyklen o.l., og ikke nødvendigvis huset.

Hvis for eksempel hunden er i huset, vil den reagere på “ud” ved at gå ud på verandaen.

Er den på verandaen, går den ud i haven.
Er den i haven , går den længere ud i haven. det samme gælder “ind” blot omvendt.

Signalfølsomhed

Hunde som er tilbøjelige til at oversætte menneskets adfærd til deres eget sprog, eller hunde, som påvirkes af små afvigelser fra bestemte signaler, kaldes signalfølsomme.

Signalfølsomme hunde er tilbøjelige til at udvikle angst for fremmede situationer og bør derfor behandles forsigtigt under indlæring.

Signaler fra menneske til hund

Din hund hader være "boss" - video, se hvordan du overtager

Signaler til hund – vores træning anbefaling…

 

Hundetræning kursus - Human Mind Bonding, du og din hund

VIP Hundetræning Videoer - Abonnement